Autoservis REEMAUTOSERVIS

Trasenie volantu pri brzdení (hlavne vozidlá BMW X5, X6, X3)

10Jan2013

Štítky:

Často sa stretávame s problémom, že pri brzdení vozidlo jemne chveje, ba až trasie. Tento jav spôsobuje najmä prehriatie vonkajšej časti brzdovej plochy kotúčov.

Problém je možné vyriešiť dvojako - buď výmenou brzdových kotúčov (kde sa cena originálnej sady zahŕňajúcej platničky, snímač a kotúče pohybuje od 450€), alebo ich sústružením, ak nie sú ešte veľmi zjazdené.

V našom servise vám ponúkame možnosť sústruženia (hovorovo stočenia) brzdových kotúčov priamo na vozidle. Pri sústružení používame stroj americkej výroby PRO-CUT, ktorý je mimoriadne presný.